Cenník PZP podľa výkonu vozidla (kW)

Pri výpočte ceny povinného zmluvného poistenia (PZP) hrajú úlohu rôzne faktory. Jedným z najdôležitejších je výkon vozidla, ktorý sa obvykle vyjadruje v kilowattoch (kW). Nižšie uvádzame orientačný cenník PZP podľa výkonu vozidla.

Ako sa výkon vozidla (kW) premieta do ceny PZP

Výkon vozidla je jedným z rozhodujúcich faktorov pri určovaní ceny PZP. Vo všeobecnosti platí, že čím vyšší je výkon vozidla, tým vyššia je aj cena PZP. Dôvodom je jednoduchý – vozidlá s vyšším výkonom sú často schopné dosahovať vyššie rýchlosti, čo môže zvyšovať riziko nehôd.

Orientačný cenník PZP podľa výkonu vozidla

Tu je orientačná tabuľka cien PZP podľa výkonu vozidla. Upozorňujeme, že skutočné ceny sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovne a ďalších faktorov, ako je vek vodiča, lokalita a história poistenia.

Výkon vozidla (kW) Ročná cena PZP (v EUR)
Do 50 kW Od 150 do 200
51 kW – 80 kW Od 200 do 250
81 kW – 110 kW Od 250 do 300
111 kW – 140 kW Od 300 do 350
Nad 140 kW Od 350 a vyššie

Je dôležité si uvedomiť, že cenník PZP podľa výkonu vozidla je len orientačný a skutočné ceny sa môžu líšiť. Cena PZP sa môže líšiť aj v závislosti od konkrétnej poisťovne, takže je dobré porovnať ponuky viacerých poisťovní. Nakoniec, nezabudnite, že najdôležitejšie je mať platné PZP, ktoré vás ochráni v prípade nehody.

Overenie PZP: Čo je potrebné vedieť

Overenie PZP, alebo poistenia zodpovednosti z užívania motorového vozidla, je kľúčovým krokom pri kúpe ojazdeného vozidla, ale aj pri kontrole aktuálnosti poistenia vlastného vozidla. Overenie PZP vám poskytne istotu, že vozidlo je riadne poistené a že ste chránený v prípade poistnej udalosti.

Ako overiť PZP?

 1. Online overenie: Mnoho poisťovní poskytuje možnosť online overenia PZP prostredníctvom ich webových stránok. Budete potrebovať číslo poistnej zmluvy alebo evidenčné číslo vozidla.
 2. Telefonické overenie: Alternatívne, môžete zavolať priamo do poisťovne a overiť PZP telefonicky.
 3. Overenie cez mobilnú aplikáciu: Niektoré poisťovne ponúkajú mobilné aplikácie, ktoré umožňujú rýchle a jednoduché overenie PZP.

Čo ak je PZP neplatné alebo neexistuje?

Ak zistíte, že PZP nie je platné alebo neexistuje, je dôležité konať rýchlo. Bez platného PZP nemôžete legálne využívať vozidlo a môžete byť vystavený pokutám. Okrem toho, v prípade nehody by ste mohli byť zodpovedný za všetky náklady spojené so škodou.

Overenie PZP je dôležitým krokom, ktorý by mal byť súčasťou každej kúpy ojazdeného vozidla alebo pravidelnej kontroly aktuálnosti poistenia vlastného vozidla. Sú rôzne spôsoby, ako to urobiť, vrátane online overenia, telefonického overenia a overenia prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ak zistíte, že PZP nie je platné, je dôležité rýchlo konať a situáciu vyriešiť.

Informácie potrebné pre overenie PZP

Keď sa chystáte overiť PZP, je dôležité mať pripravené nasledujúce údaje:

 1. Evidenčné číslo vozidla (SPZ): Toto je najčastejšie požadovaná informácia. SPZ je unikátne pre každé vozidlo a umožňuje poisťovni rýchlo a presne identifikovať vozidlo a jeho poistné krytie.
 2. Číslo poistnej zmluvy: Táto informácia môže byť tiež požadovaná, najmä ak overujete PZP online. Môžete ho nájsť na poistnej zmluve alebo na zelenej karte.

Dôležitosť overenia informácií

Keď overujete PZP, je dôležité skontrolovať nie len platnosť poistenia, ale aj konkrétne informácie o poistení. Napríklad, mali by ste skontrolovať:

 1. Dátum začiatku a konca poistenia: Uistite sa, že poistenie je platné počas celého obdobia, kedy plánujete vozidlo využívať.
 2. Druh poistenia: Overte si, či sa jedná o základné PZP, alebo či zahŕňa aj havarijné poistenie alebo iné doplnkové krytie.

Čo robiť, ak nájdete problémy pri overení PZP

Ak narazíte na problémy pri overení PZP, napríklad ak zistíte, že poistenie nie je platné, alebo ak informácie na poistnej zmluve sa nezhodujú s informáciami uvedenými v poisťovni, je dôležité konať rýchlo. Môžete kontaktovať poisťovňu a požiadať o vysvetlenie alebo môžete hľadať iné možnosti poistenia.

Overenie PZP je dôležitým krokom v procese kúpy ojazdeného vozidla alebo pravidelnej kontroly poistenia vlastného vozidla. Pri overovaní je dôležité mať k dispozícii správne informácie a venovať pozornosť detailom. Ak narazíte na problémy, je dôležité rýchlo konať a vyriešiť situáciu.

Povinné zmluvné poistenie pre prívesný vozík

Pri vedení motorového vozidla je dôležité mať na pamäti, že povinné zmluvné poistenie (PZP) sa vzťahuje nielen na samotné vozidlo, ale aj na prípadný prívesný vozík. Tento článok ponúka prehľad poistenia prívesných vozíkov v rámci PZP.

Poistenie prívesných vozíkov v rámci PZP

PZP pre prívesný vozík je často zahrnuté do poistnej krytie hlavného vozidla, ktoré je prívesný vozík ťahaný. Je však dôležité si overiť tieto detaily s vašou poisťovňou, pretože niektoré poisťovne môžu vyžadovať samostatné poistenie pre prívesný vozík.

Podrobnosti o PZP prívesných vozíkov

 1. Krytie škôd: PZP prívesných vozíkov zahŕňa škody spôsobené tretím stranám v dôsledku nehody zapríčinenej prívesným vozíkom.
 2. Cena poistenia: Cena PZP pre prívesný vozík sa môže líšiť v závislosti od poisťovne a typu prívesného vozíka.
 3. Poistenie proti krádeži a vandalizmu: PZP prívesných vozíkov nezahŕňa krytie proti krádeži alebo vandalizmu. Tieto riziká sú zvyčajne pokryté havarijným poistením.

Majitelia prívesných vozíkov by mali venovať zvláštnu pozornosť podmienkam svojho PZP, aby si boli istí, že sú dostatočne poistení. Aj keď je prívesný vozík zvyčajne pokrytý PZP hlavného vozidla, je vždy dobré overiť si tento detail s poisťovňou a zabezpečiť, že v prípade nehody sú všetky možné náklady pokryté.

Kľúčové faktory ovplyvňujúce cenu PZP prívesného vozíka

Druh prívesného vozíka

Typ a účel prívesného vozíka môže ovplyvniť cenu poistného. Napríklad, prívesné vozíky určené pre komerčné použitie môžu mať vyššie poistné náklady, pretože sú častejšie využívané a môžu prenášať cennejšie tovary.

Vek a stav prívesného vozíka

Podobne ako pri motorových vozidlách, vek a stav prívesného vozíka môžu tiež ovplyvniť cenu poistného. Staršie alebo poškodené prívesné vozíky môžu mať vyššie poistné náklady.

História vodiča

Poisťovne tiež berú do úvahy históriu vodiča. Ak má vodič historicky viac nehôd alebo poistných udalostí, môže to viesť k vyšším poistným nákladom.

Porovnanie cien PZP pre prívesné vozíky

Vždy je dobré porovnať ponuky od rôznych poisťovní. Ceny sa môžu líšiť medzi poisťovňami, takže je dobré si vyčleniť čas na porovnanie cien a zistíte, ktorá poisťovňa ponúka najlepšiu hodnotu za vaše peniaze.

V závere, pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité zohľadniť rôzne faktory, vrátane typu prívesného vozíka, jeho veku a stavu, ako aj histórie vodiča. Vždy je tiež dobré porovnať ceny od rôznych poisťovní, aby ste zabezpečili najlepšiu možnú cenu a pokrytie.

Výpoveď PZP: Kľúčové informácie a kroky

Poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel (PZP) je základným pilierom každého vozidla, ktoré je v prevádzke. Niekedy však môže byť potrebné toto poistenie vypovedať. Či už ste predali svoje vozidlo, chcete prejsť k inej poisťovni alebo máte iný dôvod, proces výpovede PZP je dôležité vedieť správne zvládnuť.

Dôvody pre výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť vypovedať svoje PZP:

 1. Predaj vozidla: Ak predáte svoje vozidlo, bude potrebné vypovedať jeho PZP.
 2. Prechod k inej poisťovni: Ak ste našli lepšiu ponuku u inej poisťovne, môžete svoje súčasné PZP vypovedať a prejsť k novej poisťovni.
 3. Vozidlo už nie je v prevádzke: Ak je vaše vozidlo mimo prevádzky, môžete vypovedať jeho PZP.

Ako vypovedať PZP

Priebeh výpovede PZP môže byť trochu odlišný v závislosti od poisťovne. Vo všeobecnosti však platia tieto kroky:

 1. Kontaktujte svoju poisťovňu: V prvom kroku sa obráťte na svoju poisťovňu a informujte ju o zámere vypovedať PZP.
 2. Vyplňte formulár výpovede: Poisťovne často vyžadujú, aby ste vyplnili a podpísali formulár výpovede.
 3. Odošlite formulár výpovede: Formulár výpovede odošlite späť poisťovni, buď poštou alebo elektronicky, podľa podmienok svojej poisťovne.

Je dôležité vedieť, že výpoveď PZP nezbaví povinnosti poistiť svoje vozidlo, pokým je v prevádzke. Ak teda vypovedáte PZP, uistite sa, že máte k dispozícii náhradné poistenie.

Významná upozornenia pred výpoveďou PZP

Skôr ako sa rozhodnete pre výpoveď PZP, je dôležité mať na pamäti niekoľko dôležitých upozornení.

 1. Termín výpovede: Výpovednú lehotu stanovuje poisťovňa, no obvykle je to 1 mesiac. Ak chcete vypovedať PZP, musíte tak urobiť aspoň mesiac pred koncom poistného obdobia.
 2. Povinnosť mať PZP: Vždy je potrebné mať platné PZP pre vozidlo v prevádzke. Ak vypovedáte svoje súčasné PZP bez toho, aby ste mali nové, môžete sa dopustiť porušenia zákona.
 3. Prechod k novej poisťovni: Ak vypovedáte PZP s úmyslom prejsť k inej poisťovni, je dôležité mať už nové PZP pripravené, aby medzi starým a novým poistením nevznikla žiadna medzera.

Výpoveď PZP je proces, ktorý môže byť vykonaný z rôznych dôvodov, ako je predaj vozidla, prechod k inej poisťovni alebo skutočnosť, že vozidlo už nie je v prevádzke. Je však dôležité mať na pamäti, že výpoveď PZP je vážne rozhodnutie, ktoré vyžaduje riadne zváženie a dodržanie správneho procesu.

Havarijné poistenie: Základy a dôležité aspekty

Havarijné poistenie je kľúčovou súčasťou komplexného poistného plánu pre motorové vozidlá. Tento druh poistenia pokrýva škody na vašom vozidle v prípade nehody, vandalizmu, odcudzenia alebo prírodných katastrof.

Ako funguje havarijné poistenie

 1. Škody na vozidle: Havarijné poistenie pokrýva škody na vašom vozidle v dôsledku rôznych udalostí, vrátane nehôd spôsobených vami alebo inými, vandalizmu, odcudzenia a prírodných katastrof.
 2. Druhy krytia: Existujú dva hlavné druhy havarijného poistenia – čiastočné (napríklad pokrýva odcudzenie, požiar, povodeň) a úplné (pokrýva škody spôsobené nehodou).
 3. Franchíza: Franchíza je suma, ktorú musíte zaplatiť predtým, než poisťovňa uhradí škodu. Franchíza sa obvykle líši v závislosti od typu vozidla a rôznych iných faktorov.

Prečo je havarijné poistenie dôležité

Havarijné poistenie je dôležité, pretože môže poskytnúť finančnú ochranu v prípade, že by ste zapríčinili nehodu alebo ak by vaše vozidlo poškodili alebo odcudzili. Bez tohto krytia by ste mohli čeliť vysokým nákladom na opravy alebo náhradu vozidla.

Zvážte svoje potreby

Pri rozhodovaní o havarijnom poistení je dôležité zvážiť svoje individuálne potreby a okolnosti. Medzi faktory, ktoré by ste mali zvážiť, patrí:

 1. Hodnota vozidla: Ak je hodnota vášho vozidla vysoká, môže byť havarijné poistenie obzvlášť užitočné.
 2. Váš rozpočet: Havarijné poistenie pridáva k celkovým nákladom na poistenie vozidla. Musíte zvážiť, či si môžete dovoliť vyššiu prémiu výmenou za širšie krytie.
 3. Vaše okolnosti: Ak žijete alebo jazdíte v oblasti s vysokou mierou odcudzenia vozidiel alebo nehôd, havarijné poistenie môže byť dobrým riešením.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou komplexného poistného plánu pre motorové vozidlá. Poskytuje pokrytie škôd na vašom vozidle v dôsledku nehody, odcudzenia, vandalizmu a prírodných katastrof. Zvážte svoje individuálne potreby a okolnosti pri rozhodovaní o tom, či je havarijné poistenie pre vás správne.

Rôzne druhy havarijného poistenia

Existuje niekoľko rôznych druhov havarijného poistenia, ktoré môžu byť vhodné pre rôzne situácie a potreby. Tieto zahŕňajú:

 1. Úplné havarijné poistenie: Toto pokrýva širokú škálu škôd na vozidle vrátane tých, ktoré sú spôsobené nehodou, odcudzením, prírodnými katastrofami a vandalismom.
 2. Čiastočné havarijné poistenie: Toto je obmedzené na pokrytie škôd spôsobených konkrétnymi udalosťami, ako sú odcudzenie, požiar alebo povodeň.
 3. Znížená hodnota havarijného poistenia: Toto pokrýva stratu hodnoty vozidla, ktorá môže nastať po nehode.
 4. Havarijné poistenie pre klasické autá: Toto je špecifické pre klasické a historické autá, ktoré môžu mať špeciálne požiadavky na pokrytie.

PZP pre motocykel

S prevádzkou motocykla, alebo inak povedané motorky alebo skútra, prichádza nielen zábava a adrenalín, ale aj určitý stupeň rizika. Práve preto je PZP pre motocykle také dôležité. V nasledujúcom článku sa podrobnejšie zameriame na túto tématickú oblasť.

Prečo je dôležité mať PZP pre motocykel?

Motocykle sú všeobecne považované za riskantnejšie v porovnaní s osobnými automobilmi. Rýchlosť a menšia stabilita zvyšujú pravdepodobnosť nehôd. Bez PZP by ste mohli čeliť obrovským finančným nárokom v prípade, že by ste boli zapojení do dopravnej nehody.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre motocykle

Cena PZP pre motocykel je ovplyvnená rôznymi faktormi. Niektoré z nich sú:

 1. Vek a skúsenosti jazdca: Mladí alebo menej skúsení jazdci často platia vyššie prémie za PZP.
 2. Výkon motocykla: Motocykle s vyšším výkonom sú často spojené s vyšším rizikom, a teda aj s vyššou cenou PZP.
 3. Umiestnenie: Miesto, kde motocykel prevádzkujete, môže ovplyvniť cenu PZP. Niektoré oblasti môžu mať vyššiu úroveň dopravných nehôd.
 4. História škôd: Ak máte v minulosti zaznamenané škody, môže to zvýšiť cenu PZP.

Ako získať najlepšiu cenu za PZP pre motocykel?

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP pre váš motocykel je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Môžete to urobiť prostredníctvom PZP online porovnania alebo priamo kontaktovať poisťovne. Je tiež dobré zvážiť, či môžete získať zľavu za bezpečnostné zariadenia na vašom motocykle, alebo za absolvovanie špeciálnych kurzov bezpečnej jazdy.

PZP je nevyhnutné pre každého, kto prevádzkuje motocykel. Poskytuje pokoj mysli, že v prípade nehody budú pokryté škody spôsobené tretím stranám.

Výber správnej PZP pre váš motocykel

Nie všetky PZP politiky sú vytvorené rovnako. Je dôležité venovať čas porozumeniu jednotlivých ponúk a zistite, ktorá politika najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Rozsah krytia

Pri výbere PZP pre motocykel je dôležité zvážiť rozsah krytia, ktorý je v politike uvedený. Rozsah krytia znamená, do akej miery je poistné krytie dostupné v prípade škody.

Franchíza

Franchíza je suma, ktorú musí poistenec zaplatiť predtým, než poisťovňa uhradí náklady na škody. Vo všeobecnosti platí, že vyššia franchíza vedie k nižšej prémii PZP a naopak.

Časové obmedzenia

Niektoré politiky PZP môžu mať časové obmedzenia, ktoré určujú, kedy je poistenie v platnosti. Napríklad, niektoré politiky môžu poskytnúť pokrytie len počas určitých hodín alebo dní.

Vlastnosti a výhody

Rôzne politiky PZP môžu ponúkať rôzne vlastnosti a výhody. Napríklad niektoré politiky môžu ponúkať asistenciu pri poruche na ceste, zatiaľ čo iné môžu ponúkať zľavy na prémie za bezúhonné jazdenie.

Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité porovnať rôzne politiky a zvážiť ich vlastnosti a výhody vo vzťahu k cene. Tiež je dôležité zvážiť váš životný štýl a potreby, aby ste sa uistili, že politika, ktorú si vyberiete, vám poskytne adekvátne krytie.

PZP Kalkulačka: Kľúč k úspore času a peňazí

Pri výbere správneho povinného zmluvného poistenia vozidiel (PZP) pre vaše vozidlo môže byť dôležitou pomocou PZP kalkulačka na výpočet ceny. Tento nástroj vám umožňuje rýchlo a presne vypočítať náklady na PZP pre vaše auto, motocykel alebo skúter.

Ako funguje PZP kalkulačka

PZP kalkulačka funguje tak, že zhromažďuje a porovnáva ceny a služby rôznych poisťovní. Základom pre výpočet PZP sú nasledujúce údaje:

 1. Typ vozidla (auto, motocykel, skúter atď.)
 2. Výkon motora (v kW)
 3. Vek a pohlavie vodiča
 4. Lokalita (miesto bydliska)
 5. Počet škôd v minulosti

Po zadaní týchto údajov PZP kalkulačka vypočíta cenu PZP, ktorú by ste museli zaplatiť pri jednotlivých poisťovniach.

Výhody použitia PZP kalkulačky

Použitie PZP kalkulačky prináša niekoľko výhod:

 1. Rýchlosť a jednoduchosť: Môžete získať okamžitý odhad ceny PZP bez nutnosti navštevovať fyzické pobočky poisťovní alebo volať ich zákaznícke centrá.
 2. Presnosť: Kalkulačky sú navrhnuté tak, aby poskytovali čo najpresnejšie odhady cien PZP.
 3. Porovnanie PZP ponúk: Môžete rýchlo porovnať ceny a ponuky od rôznych poisťovní a vybrať si tak tú najvýhodnejšiu.

PZP kalkulačka je užitočný nástroj, ktorý môže výrazne uľahčiť výpočet PZP a pomôcť vám ušetriť čas aj peniaze pri výbere poistenia. Je to spoľahlivý spôsob, ako získať presný odhad ceny PZP, bez nutnosti dlhých a často zložitých konzultácií s poisťovňami. Nezabudnite však, že finálnu cenu PZP stanoví vždy konkrétna poisťovňa na základe konkrétnych informácií o vás a vašom vozidle.

Dôležité informácie pri výpočte PZP

Pri využití PZP kalkulačky je dôležité mať na pamäti, že niektoré faktory môžu výrazne ovplyvniť výsledný výpočet. Tieto faktory zahŕňajú:

 1. Typ vozidla: Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti na druhu vozidla. Napríklad, poistenie pre osobné automobily je obvykle lacnejšie ako poistenie pre motocykle alebo skútre.
 2. Výkon motora: Výkon motora vozidla vo kW má významný vplyv na cenu PZP. Čím vyšší výkon, tým vyššia je zvyčajne cena poistenia.
 3. Miesto bydliska: Mesto alebo región, kde máte trvalé bydlisko, môže ovplyvniť cenu PZP. V niektorých oblastiach je vyšší riziko dopravných nehôd, čo sa môže odzrkadliť v cene poistenia.
 4. Vek a skúsenosti vodiča: Mladí a menej skúsení vodiči často platia vyššie ceny za PZP, pretože sú považovaní za vysokorizikovú skupinu.
 5. História škôd: Ak máte v minulosti zaznamenané škody na vozidle, môže to zvýšiť cenu PZP.

Vždy si prečítajte a pochopte podmienky poistenia, než sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu. PZP kalkulačka je skvelým nástrojom na rýchle zorientovanie sa v cenách, no finálna ponuka by mala byť vždy zvážená v kontexte vašich individuálnych potrieb a okolností.

Porovnanie PZP: Ako vybrať najlepšiu poistku

Poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel (PZP) je základnou požiadavkou pre všetkých vodičov. S toľkými poisťovňami na trhu môže byť výber toho správneho balíčka pre vaše potreby zdĺhavý a komplikovaný. Tento článok vám poskytne podrobný prehľad toho, na čo si treba dať pozor, ak si chcete spraviť porovnanie povinného zmluvného poistenia vozidla.

Cena PZP

Nepochybne, jedným z prvých faktorov, ktoré vodiči zvažujú, je cena PZP. Ale nechajte sa varovať, najlacnejšie PZP nemusí byť vždy najlepšou voľbou. Zvážte aj rozsah krytia, odškodnenia, úroveň zákazníckeho servisu a hodnotenia poisťovne.

Rozsah krytia

Nie všetky PZP sú vytvorené rovnaké. Niektoré ponuky môžu zahŕňať len základné krytie, zatiaľ čo iné môžu ponúkať komplexnejšie balíčky, ktoré zahŕňajú napríklad ochranu proti krádeži, poškodeniu tretími osobami, alebo dokonca asistenciu pri poruche vozidla.

Úroveň zákazníckeho servisu

Rýchla a efektívna reakcia v prípade nehody môže urobiť obrovský rozdiel. Pri výbere poisťovne je dôležité zvážiť ich reputáciu v oblasti zákazníckeho servisu.

Hodnotenia poisťovne

Na záver, nezabudnite skontrolovať hodnotenia a recenzie poisťovne. Tieto informácie vám môžu poskytnúť cenný pohľad do skúseností iných zákazníkov.

Porovnanie PZP nie je len o hľadaní najlacnejšej ponuky. Je dôležité zvážiť viacero faktorov, aby ste našli poistku, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Pri výbere PZP venujte pozornosť nielen cene, ale aj rozsahu krytia, úrovni zákazníckeho servisu a hodnoteniam poisťovne. Tieto faktory vám pomôžu urobiť informované rozhodnutie a zabezpečiť, že budete mať pokojnú myseľ na cestách

Porovnanie online

Ak sa vám zdá, že porovnanie PZP online je príliš komplikované, existujú webové stránky, ktoré vám môžu pomôcť zorientovať sa v ponukách jednotlivých poisťovní. Tieto stránky zhromažďujú a porovnávajú ponuky od rôznych poisťovní na jednom mieste, čím uľahčujú rozhodovanie a výber najvhodnejšej poistky.

Porovnanie PZP pre rôzne typy vozidiel

Pripomeňme, že cena a dostupné krytie PZP sa môže líšiť v závislosti od typu vozidla. Napríklad, PZP pre motocykel môže byť lacnejšie, ale môže ponúkať menej krytia v porovnaní s PZP pre osobné auto. Preto je dôležité porovnanie PZP pre konkrétny typ vozidla, ktoré vlastníte alebo plánujete vlastniť.

Čo ak mám viac ako jedno vozidlo?

Ak vlastníte viac ako jedno vozidlo, možno budete chcieť zvážiť komplexné poistenie. Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy, ak poistíte viac vozidiel pod jednou poistkou.

Porovnanie PZP je dôležitým krokom pri zabezpečení optimálnej ochrany pre vaše vozidlo a finančnej situácie. Berúc do úvahy všetky uvedené faktory, môžete nájsť poistku, ktorá vám poskytne pokoj na mysli, keď sa vydáte na cestu. Nezabudnite, že najdôležitejšie je mať poistenie, ktoré vám poskytne potrebnú ochranu v prípade nehody alebo iného nešťastia.

PZP online: Výhody a ako na to

V dnešnej digitálnej dobe sa čoraz viac služieb presúva na internet. Poistenie je v tomto trende výnimkou a to z dobrých dôvodov.

 1. Komfort: PZP online ponúka možnosť vykonať celý proces z pohodlia vlastného domova, kedykoľvek podľa vašej potreby. Nemusíte tráviť čas cestovaním do pobočky poisťovne na vybavenie tohto povinného poistenia a takto sa vyhnúť pokutovaniu.
 2. Rýchlosť: Online proces je rýchlejší a efektívnejší. Vyplnenie formuláru a obdržanie ponuky trvá len niekoľko minút.
 3. Porovnanie PZP: Na internete je možné jednoducho a rýchlo porovnať rôzne ponuky PZP od rôznych poisťovní. To zvyšuje šance nájsť najlacnejšie PZP a podmienky pre vás.

Ako Získať PZP Online

Krok 1: Výber Poisťovne

Vyberte si poisťovňu, ktorá ponúka online služby. Mnoho tradičných poisťovní teraz ponúka možnosť online nákupu PZP, ale existujú aj čisto online poisťovne.

Krok 2: Vyplnenie Formulára

Na webovej stránke poisťovne nájdete formulár, kde vyplníte informácie o sebe a o vašom vozidle. Tieto údaje poisťovňa potrebuje na výpočet ceny poistky.

Krok 3: Získanie a Porovnanie Ponúk

Po vyplnení formulára obdržíte ponuku od poisťovne. Ak chcete, môžete tento krok zopakovať na stránkach rôznych poisťovní a porovnať ponuky.

Krok 4: Nákup PZP

Ak ste našli ponuku, ktorá vám vyhovuje, môžete ju zakúpiť priamo na stránke poisťovne. Po zaplatení obdržíte potvrdenie o poistení, ktoré môžete vytlačiť alebo uložiť do svojho mobilného zariadenia.

PZP online je pohodlný a efektívny spôsob, ako získať poistenie pre vaše vozidlo. S využitím tohto procesu môžete ušetriť nielen peniaze, ale aj čas. Ak ešte nemáte skúsenosti s online nákupom PZP, možno je čas to vyskúšať!

Často kladené otázky o PZP online

Môžem získať PZP online hneď?

Áno, môžete. Po vyplnení formulára a zaplatení poistného online by ste mali okamžite obdržať potvrdenie o poistení. Toto potvrdenie môžete vytlačiť alebo uložiť vo svojom smartfóne a používať ho ako dôkaz o poistení.

Je PZP zakúpené online platné?

Áno, PZP zakúpené online je úplne platné a rovnocenné s PZP zakúpeným tradičným spôsobom. Kľúčové je, že poistka musí byť zakúpená u licencovanej poisťovne.

Čo ak potrebujem zmeniť detaily môjho PZP?

Väčšina poisťovní umožňuje zákazníkom prístup do svojho online profilu, kde môžu zmeniť detaily svojho poistenia. Toto zahŕňa zmeny, ako sú zmena vozidla, adresa, alebo úroveň krytia.

Čo ak budem potrebovať pomoc pri nákupe PZP online?

Ak sa počas nákupu PZP online stretnete s problémami, väčšina poisťovní ponúka online podporu. To môže byť cez live chat, email, alebo telefonickú linku.

PZP online prináša rýchlosť, pohodlie a flexibilitu, ktorú tradičné metódy nákupu PZP nemôžu poskytnúť. Avšak, je dôležité si uvedomiť, že nákup PZP online vyžaduje starostlivé porovnanie ponúk a precízne vyplnenie požadovaných informácií. Dúfame, že tento článok vám pomohol lepšie pochopiť, ako funguje PZP online.

Najlacnejšie PZP

Najlacnejšie PZPKto by nechcel ušetriť zopár eur, keď má možnosť? Snáď len ten, kto má dostatok peňazí. Výborným je, že túto možnosť môže využiť skutočne každý. Ešte k tomu ide aj o bezplatný spôsob nielen výpočtu, ale aj porovnania, prípadne uzatvorenia najlacnejšieho PZP na trhu. Hoci možno máte málo peňazí, túto povinnosť rozhodne netreba podceňovať. Nakoľko ju nariaďuje zákon, pri jej nerešpektovaní hrozia pomerne vysoké pokuty. Ba čo viac, pri spôsobení škôd či už materiálnych alebo zdravotných by ste všetko museli hradiť z vlastného vrecka. V opačnom prípade by vám vo veľkej miere pomohla poisťovňa, v ktorej by ste si poistnú zmluvu uzatvorili. Nech si vyberiete akúkoľvek poisťovňu, tak najlacnejšiu zákonnú poistku získate práve online.

Čo všetko pokrýva najlacnejšie PZP?

Je to veľmi individuálne, nakoľko sa akciové ponuky poisťovní obmieňajú a vždy môže cenovo najlepšie niečo iné. Raz to môže byť iba základ, ktorý by bežnému šoférovi určite postačoval. No inokedy to zas môže byť nejaké širšie krytie, ktoré môže obsahovať aj ponuku z havarijného poistenia. Preto je vždy najlepšie si urobiť porovnanie, ktoré vám jednoznačne ukáže nielen to najlacnejšie PZP, ale aj vaše ostatné poistné možnosti. Tak si budete môcť objektívne vybrať také, ktoré vám najviac vyhovuje.
Minimálne poistné krytie pre povinné zmluvné poistenie pri každej poistnej ponuke určuje zákon.

Ide konkrétne o sumy do 5 miliónov eur pri spôsobení zdravotných škôd a do 1 milióna eur pri materiálnych ujmách. Krytie môže byť aj vyššie, záleží na uvážení jednotlivých poisťovní. Pod túto hranicu však žiadna ponuka ísť nemôže. Takisto je dôležité zmieniť, že PZP resp. povinné zmluvné poistenie kryje len škody, ktoré spôsobíte prevádzkou poisteného vozidla iným účastníkom premávky. Ako osobám, tak aj materiálnym veciam. Pokrýva takisto nechcené „čuchnutia“ pri parkovaní, najčastejšie cúvaní.

Výpočet ceny PZP online porovnaním

Odparkovaný športiakUrčite si aj sami uvedomujete, že zisťovať poistné jednotlivých ponúk každej a jednej poisťovne by bolo veľmi zdĺhavé. Nehovoriac o tom, ak by ste sa rozhodli pre osobné zisťovanie. Určite by vás to pripravilo nielen o hodiny, ale aj o dni času. Zatiaľ čo pomocou online formuláru resp. kalkulačkou si môžete urobiť nielen výpočet, ale hneď aj online porovnanie ponúk PZP, pričom vám to najlacnejšie určite neujde. Takéto lacné ponuky si nájdete u všetkých poisťovní jednoduchým spôsobom. Potrebovať budete maximálne 10 minút času.

Na výpočet najlacnejšieho PZP je potrebné zadať technické parametre poisťovaného dopravného prostriedku. Kalkulačka PZP funguje nielen na osobné autá, ale aj na tieto vozidlá:

 • ťažké poľnohospodárske a pracovné vozidlá,
 • autobusy,
 • kamióny,
 • motorky,

ale aj na nemotorové vozidlá ako:

 • prívesy,
 • návesy,
 • malé vozíky atď.

Na každom a jednom môžete ušetriť od pár eur až po niekoľko stoviek. Online kalkulačka vám zaručuje, že to najlacnejšie PZP vám neunikne. Už len tým, že vám zobrazí ponuky viacerých poisťovní. K nim budete mať pridaný aj popis toho, čo samotné poistenie pokrýva. Ak vám teda o cenu nepôjde, možno sa rozhodnete práve na základe poistných parametrov resp. krytia.

Rýchle uzatvorenie najlacnejšieho PZP

Do pobočky nemusíte osobne chodiť dokonca ani v tom prípade, ak ste si niektoré najlacnejšie PZP online z porovnania vytipovali. Priamo vo výpočte kalkulačky oňho môžete požiadať. Delí vás od toho len jeden klik. Klik na vybranú ponuku. Následne vás systém vyzve dopísať niektoré osobné údaje, aby mohli vyhotoviť poistnú zmluvu.

Zmluva k PZP vám príde behom niekoľkých minút po odoslaní vašej žiadosti. Okrem nej v maile nájdete aj jej podmienky, údaje na zaplatenie faktúry a dočasnú zelenú kartu. Faktúru sa pokúste zaplatiť čím skôr a zelenú kartu si nezabudnite vytlačiť, ak už vaša predchádzajúca zmluva nie je platná. Aj takáto provizórna karta totižto plne nahradzuje pri kontrole vozidla policajným zborom originál. Pochopiteľne len istú dobu. Tá predstavuje 30 dní, čo je rovnako aj doba splatnosti faktúry. Po tejto lehote nezaplatené PZP zanikne a vy jazdíte s nepoisteným vozidlom, takže vám opäť hrozia vysoké pokuty.

Neoplatí sa odkladať platbu poistného

Naopak, čím skôr žiadané PZP zaplatíte, tým skôr vám poisťovňa zašle na domácu adresu originál doklady, ktoré si len poskladáte a vložíte do peňaženky. Prípadne do iného obalu na tento typ dokumentov. Určite ho však nezabudnite so sebou mať počas prevádzky poisteného vozidla. Pretože nielen neplatnosť, aj neprítomnosť zelenej karty u nás sa pokutuje. V zahraničí je taktiež nevyhnutná zelená karta.
Ako ste sa mohli presvedčiť, získať to najlacnejšie PZP na trhu nie je vôbec komplikované. O to lepšie, že si ho môžete nielen zistiť, ale aj porovnať a uzatvoriť v pohodlí domova v akejkoľvek hodine. Samotné porovnanie je nezáväzné a bezplatné, takže sa ho určite oplatí využiť. Hlavne ak viete, že vďaka nemu môžete ušetriť až stovky eur.